Silje Torgrimsen


Jeg er utdannet ergoterapeut og har flere års erfaring med å jobbe med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Jeg har jobbet med personer innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og hjelpemiddelformidling i kommunal ergoterapitjeneste. Jeg har også jobbet med mennesker innenfor rus-og psykiatri og arbeidshelse i kommune og i privat sektor. I juni 2022 fullførte jeg hundetrenerutdannelsen via Innlandet Hundesenter og er nå sertifisert hundetrener og adferdsrådgiver med spesialfelt hundens språk, adferd og problemløsning.


Jeg vokste opp med flere katter i hus og fikk i tenårene vår første familiehund, en Border Collie tispe. Dette var den første hunden jeg fikk delvis ansvar for og jeg ser tilbake på mange erfaringer fra det hundeholdet og ikke minst hvilken stor glede det er å ha hund!


Jeg er overbevist om at en god relasjon mellom mennesker og mellom mennesker og dyr er grunnmuren for at vi kan få til gode resultater når vi trenger tips, råd og veiledning. En god helhetlig tankegang rundt helse og aktivitet er noe jeg tar med inn i hundeholdet og hundefaget fra ergoterapien – hvor meningsfull aktivitet mentalt, fysisk og også sosialt er viktig og nødvendig for god velferd og livskvalitet.

Jeg er opptatt av å tilegne meg og formidle det nyeste innen hundefaget, både forskningsbasert og det som er erfaringsbasert og som kommer gjennom samhandling, samarbeid og praktisk erfaring gjennom møter med deg og våre 4-bente venner.


Positive og belønningsbaserte treningsmetoder, fokus på kontakt, samspill og godt samarbeid, samt en helhetlig tanke om hundehold og hundehelse er noe av det som opptar meg sterkt og som jeg nå formidler med stor interesse.

Hunder har sitt eget språk som er fult mulig å lære seg å kjenne. Fra små tegn og signaler til mer tydelig kroppsspråk og ikke minst det verbale. Et bjeff er ikke «bare» et bjeff. Kroppslige signaler og det vokale har nyanser det er moro å kunne tolke og forstå. Og det er viktig for vårt liv sammen i et ellers litt uforståelig menneskeskapt samfunn og hverdag.

Jeg er et friluftsmenneske og holder natur, bruk av natur/gjenbruk og kreative aktiviteter høyt og tett mot hjertet. Kreativitet og det å være løsningsorientert ser jeg som to viktige og fine egenskaper som jeg gjerne deler og formidler videre med glede også innen hundefaget.


«Det finnes ikke problemer, men utfordringer» Utfordringer kan jobbes med! =)