Det er ikke alltid hunden oppfører seg som forventet, av og til har vi behov for litt ekstra hjelp.

Av og til blir utfordringene for store til at vi klarer å løse dem selv. Mange av oss har «prøvd alt», men det har allikevel ikke ført til en løsning på utfordringen.


Ofte er smerter eller annen underliggende sykdom årsak til en problematferd. Kanskje hunden pluteslig har blitt redd for noe den ikke har reagert på tidligere, endret søvnmønster, små endringer i hverdagen som kan være vanskelig å sette fingeren på. Vi tilbyr en komplett pakke hvor vi også kan behandle muskler og gi et treningsopplegg for dette.